РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


БИЛЕТИ

Възрастни

4 лева


Ученици / Студенти

2 лева


Семеен билет

(родители с едно, две или повече деца)

5 лева


Билет „Баба, дядо и внуче“

(с едно, две или повече внучета)

3 лева


Обзорна беседа

10 лева

Специализирана беседа / музеен тур

20 лева

Беседа на чужд език

20 лева


Деца до 7 години и хора в неравностойно положение

БезплатноЗабележка: Съгласно препоръките на ЮНЕСКО, Министерството на културата и Решение на Общински съвет Пловдив, всеки първи четвъртък от месеца е безплатен.


Администрация:

Реклама