РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Входни такси, наеми и услуги

Регионален исторически музей – Пловдив извършва различни дейности и предлага разнообразни услуги, като посещения на експозициите и изнасяне на беседи, подготовка и провеждане на образователни програми и музейни уроци в експозициите на музея, заверяване на препис-извлечение на документи от основния, обменния и научно спомагателен фонд, извършване на справка за наличието на материали във фонда на музея, идентификация на движими вещи като културни ценности и издаване на удостоверения за извършена в музея идентификация, заснемане на културни ценности, отдаване под наем на музейни пространства за осъществяване на различни събития и др.


Администрация:

Реклама