РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


ЗАЛИ ПОД НАЕМ

Желаещите да наемат залите и дворните пространства на Регионален исторически музей – Пловдив са длъжни да попълнят заявлението и декларацията, с които се съгласяват да спазват условията и правилата за ползването на музейните пространства, описани в документа.

Желаещите да наемат залите и дворните пространства на Регионален исторически музей – Пловдив са длъжни да заявят предварително желанието им да ползват музейните мебели (маси, столове и др.), музикални инструменти (роял, клавесин, орган и др.), технически средства (мултимедия, телевизор, лаптоп и др.), за да бъдат подготвени от служителите на музея.

Зала „Съединение” в експозиция „Съединение на България 1885 г.” с 60 седящи места:

ЛЕТЕН СЕЗОН – 80.00 лв. на час с ДДС.

ЗИМЕН СЕЗОН – 100.00 лв. на час с ДДС.

Зала „Съединение“ разполага с роял, клавесин и орган.

Зала в експозиция „Българско възраждане” с 30-40 седящи места:

ЛЕТЕН СЕЗОН – 80.00 лв. на час с ДДС.

ЗИМЕН СЕЗОН – 100.00 лв. на час с ДДС.

Зала в Музеен център за съвременна история с 40 седящи места:

ЛЕТЕН СЕЗОН – 80.00 лв. на час с ДДС.

ЗИМЕН СЕЗОН – 100.00 лв. на час с ДДС.

Дворно пространство в експозиция „Българско възраждане” –  с 50 седящи места,подходяща през пролетния и летния сезон за представяне на книги, презентации, връчвания на награди и други – базова цена за наемане – 80.00 лв. на час с ДДС.

Дворно пространство в експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на 19 и началото на 20 век” –  с 50 седящи места, подходяща през пролетния и летния сезон за презентации, връчвания на награди, представяне на книги и други – базова цена за наемане – 80.00 лв. на час с ДДС.


Администрация:

Реклама