РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Меню


ЗАЛИ ПОД НАЕМ

ВАЖНО!

Поради извънредната епидемична обстановка, въведена в България, отдаването на залите и дворните пространства на Регионален исторически музей – Пловдив под наем става при определени условия и правила:

1. Допускат се само присъстващи, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валиден документ и посетители с отрицателен резултат от изследване, удостоверено с валиден документ. Тези условия не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст. Всички присъстващи трябва да спазват физическа дистанция от 1,5 м. и да носят защитни маски за лице;

2. Забранява се организирането на коктейли в експозиционните и дворни пространства на музея;

3. При провеждане на мероприятия в музейните зали и констатиране от дежурния служител, че организаторите не изпълняват поетите ангажименти за спазване на актуалните противоепидемични мерки, събитието се прекратява;

При промяна на наложените мерки, незабавно се актуализират и условията за ползване нашите зали и дворни пространства.

Зала „Съединение” в експозиция „Съединение на България 1885 г.” с 60 седящи места:

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН – 50.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН – 60.00 лв. на час с ДДС.

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН – 60.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН – 70.00 лв. на час с ДДС.

Зала „Съединение“ разполага с роял, клавесин и орган.

Зала в експозиция „Българско възраждане” с 30-40 седящи места:

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН – 50.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН – 60.00 лв. на час с ДДС.

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН – 60.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН – 70.00 лв. на час с ДДС.

Зала в Музеен център за съвременна история с 40 седящи места:

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН – 50.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН – 60.00 лв. на час с ДДС.

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН – 60.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН – 70.00 лв. на час с ДДС.

Дворно пространство в експозиция „Българско възраждане” –  с 50 седящи места,подходяща през пролетния и летния сезон за представяне на книги, презентации, връчвания на награди и други – базова цена за наемане – 50.00 лв. на час с ДДС.

Дворно пространство в експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на 19 и началото на 20 век” –  с 50 седящи места, подходяща през пролетния и летния сезон за презентации, връчвания на награди, представяне на книги и други – базова цена за наемане – 50.00 лв. на час с ДДС.


Администрация: