РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР

Историческият календар на Пловдив включва важни дати, свързани със събития и личности, които са моделирали историята на града ни. Календарът се изготвя от специалисти на Регионален исторически музей – Пловдив, съдържанието му все още се коригира и допълва, а окончателният вариант ще бъде приложен към профилите на музея в различните социални мрежи.


Администрация:

Реклама