РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


КОЛЕКЦИИ

Регионален исторически музей – Пловдив притежава колекции, които документират различни периоди от историята на Пловдив и Пловдивския край. По своя характер те биват лични- свързани с живота на политически и обществени  дейци, революционери и други, и  вещеви- печати, оръжие, монети, карти и пособия и др. В колекциите на Регионален исторически музей – Пловдив са включени над 10 000 експоната, част от богатия фонд на музея, събиран в продължение на повече от 50 години.


Меню | Kолекции:


Администрация:

Реклама