РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


КОЛЕКЦИЯ „ОРДЕНИ И МЕДАЛИ”

Регионален исторически музей – Пловдив притежава изключително разнообразна колекция от ордени, медали и различни други наградни знаци. Голяма част от тях са военни, свързани с участието на българския народ в Руско-турската освободителна война, Сръбско-българската война, войните за национално обединение и Втората световна война. Някои възпоменават българските освободителните борби в Македония и Одринско. Съществен е броят на наградните знаци на участници в антифашисткото съпротивително движение през периода 1941-1944 г. Немалко наградни знаци са от мирно време – отбелязващи паметни събития, като Освобождението, Съединението, обявяването на Независимостта на България, строежа на социализма; наградни знаци за граждански заслуги, обществена и управленска дейност на видни пловдивчани; награди от различни културни конкурси и фестивали на отделни лица или творчески организации и мн. др.


Меню | Kолекции:


Администрация:

Реклама