РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


КОЛЕКЦИЯ „Д-Р КОНСТАНТИН СТОИЛОВ”

Д-р Константин Стоилов е роден в Пловдив на 23 септември 1853 година. Получава солидно образование – завършва Робърт колеж в Цариград и право с докторска степен в Хайделберг, ставайки първият българин доктор по право. Министър-председател на България за кратко през 1887 и от 1894 до 1899 г. Основател през 1894 г. на Народната партия. Второто му управление се счита за един от най-успешните за Българското княжество периоди в годините между Освобождението и Балканските войни. Умира в София на 23 март 1901 г. Колекцията е дарение от наследниците на д-р Константин Стоилов и включва лични вещи, художествени произведения и снимки. Особен интерес представляват парадната шпага, подарена на д-р К. Стоилов от княз Александър Батенберг; офицерска сабя на д-р К. Стоилов, с която той участва като доброволец в Сръбско-българската война; пътническата му чанта, с която е пътувал в чужбина; а също портретните снимки на княз Александър, княз Фердинанд и на княгиня Мария-Луиза със съморъчно изписани техни автографи за д-р Стоилов.


Меню | Kолекции:Администрация:

Реклама