РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


МенюКОЛЕКЦИЯ „ИВАН АНДОНОВ”

Иван Андонов е роден в с. Мурсалково, Чирпанско на 28 юни 1854 г. Известен деец на национално-освободителното движение, учител, адвокат, общественик. Член и секретар на Българския Таен Централен Революционен Комитет за съединение през 1885 г. През 1985 г. наследниците на Иван Андонов даряват на Регионален исторически музей – Пловдив негови лични вещи, ордени, медали, документи и снимки.


Меню | Kолекции:


Администрация:

Реклама