РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


КОЛЕКЦИЯ „БРАТЯ ГЕШОВИ”

Документите на една от най-известните пловдивски фамилии са богато свидетелство за миналото на Пловдив през 19 и началото на 20 век. Търговските книги и тефтери, многобройна кореспонденция, разписки, полици, менителници и др., написани на различни езици – български, гръцки, османотурски, сръбски, френски, немски, дават сведения за занаятите, търговията, лихварството и селското стопанство не само в българските земи, но и в страните, в които търговската кантора „Братя Гешови”реализира своята дейност. Немалка част от документите свидетелстват и за личния живот на членовете на фамилията, а тези притежание на полк. Евстрати Гешов за неговата военна дейност по време на Войните за национално освобождение и обединение.


Меню | Kолекции:


Администрация:

Реклама