РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


КОЛЕКЦИЯ „УЧЕБНИ КАРТИ И ПОСОБИЯ”

Колекцията включва около 1000 броя географски стенни карти и учебни картини, издания на Христо Г. Данов. Първите осем карти, Данов отпечатва във Виена през 1863 г., а на Първото българско земеделско-промишлено изложение, той е награден със златен медал за „Карта на България и прилежащшите ней държави”.


Меню | Kолекции:


Администрация:

Реклама