РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


КОЛЕКЦИЯ „ПЕЧАТИ НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ”

Регионален исторически музей – Пловдив притежава колекция от 415 броя печати, свидетелствуващи за териториалната и административна уредба на Източна Румелия, сред които са печати на общински и околийски управления, кметове, кметски ковчежничества, на филипополския губернатор, на жандармерията, на църковни и училищни настоятелства, македонски дружества, печат на Временното правителство от 6 септември 1885 г., личните печати на Захари Стоянов, д-р Рашко Петров и др.


Меню | Kолекции:


Администрация:

Реклама