РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


КОЛЕКЦИЯ „ИСТОРИЧЕСКИ ФОТОГРАФИИ”

Регионален исторически музей – Пловдив притежава стотици фотографии, запечатали образите на видни дейци на обществения и политическия живот от втората половина на 19 век. Те са дело на първите фотографи, които започват работа в Пловдив след 1850 г.


Меню | Kолекции:


Администрация:

Реклама