РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


КОНФЕРЕНЦИИ

Регионален исторически музей-Пловдив организира поредица от научни форуми и конференции с цел изследване и популяризиране на историческото минало на Пловдив и приносът на пловдивските дейци в националната история на България.

1992 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ „100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО- ПРОМИШЛЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ“

1994 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ „УЧИЛИЩНАТА КНИЖНИНА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХІХ ВЕК“

1995 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ 1885 Г. И НАЦИОАНЛНО ОБЕДИНИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИТЕ“

1998 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ „ПЛОВДИВ ПО ПЪТЯ КЪМ МОДЕРНИЯ СВЯТ“

2000 Г. –  НАЦИОНАЛНА НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЛИЯНИЯ В ПЛОВДИВ ОТ ХVІІІ ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК“

2001 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ „КИРИЛ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ – ЖИВОТ И ДЕЛО“

2003 Г. – НАУЧНА СЕСИЯ „ПЛОВДИВСКИЯТ КРАЙ В НАЦИОНАЛНО-ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ СЛЕД БЕРЛИНСКИЯ КОНГРЕС“

2004 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ „ПЛОВДИВ В КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ“

2006 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДИ И СТАРИ В БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ“

2008 Г. – НАУЧЕН ФОРУМ ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2008 „АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЛОВДИВ КАТО ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ИСТОРИЯТА И СЪВРЕМЕННОСТТА“

2009 Г. – НАУЧЕН ФОРУМ ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2009 „РОД, СЕМЕЙСТВО, ОТЕЧЕСТВО“

2010 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА 125 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ „МИТОВЕ И ИСТОРИИ В БЪЛГАРИЯ“

2012 Г. – НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В ПЛОВДИВ ПРЕЗ XIX И XX ВЕК“

2014 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКАДЕМИК ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ (1849 – 1924) – ДЪРЖАВНИК, ОБЩЕСТВЕНИК И УЧЕН, МЕЦЕНАТ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И КУЛТУРА”

2015 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ 1885 – 130 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”

2017 Г. – НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX И XX ВЕК – ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТИ, МЕСТНА ВЛАСТ“


Администрация:

Реклама