РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


МОБИЛНИ ИЗЛОЖБИ

Регионален исторически музей – Пловдив има подготвени мобилни изложби, които могат да гостуват в зали на институции, исторически музеи, градски галерии, читалища и т.н.т. През 2022 година музеят спечели финансиране по програмата за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд „Култура“ за изготвяне на 10 мобилни изложби за важни събития и личности, свързани с историята на Пловдив и мястото му в националната ни история. Мобилните изложби включват специално изработени табла с фотографии и текст, както и оригинални движими културни ценности от фонда на музея.


Меню | Мобилни изложби:


Администрация:

Реклама