РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Меню


„РОД, СЕМЕЙСТВО, ОТЕЧЕСТВО

Изложба „Род, семейство, отечество“ се състои от 32 табла с размери 0.80 х 1.20 м. Тя проследява развитието на Пловдив от края на 19 до втората половина на 20 век, оформянето му като център на борбата за новобългарско образование и самостоятелна църква и важната му роля в следосвобожденската история на България. Изложбата разказва за едни от най-видните пловдивски фамилии, променили характера на града и участвали активно в построяването на църкви и училища, хора, отдали своите сили за изграждането на модерната визия на Пловдив. Тук можем да споменем фамилиите на Чалъковци, Гешови, Чомаков, Найден Геров, Хр. Г. Данов, Ал. Богориди, Г. Кръстевич, К. Стоилов, Обрейкови, Калпакчиеви, Герджикови, Томасян, Пееви, Генадиеви, Кудоглу, Станчеви, А. Букорещлиев и др.


Меню | Мобилни изложби:


Администрация:

Реклама