РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Меню


„ПОСЛАНИЯ ОТ ВЕЧНОСТТА

Изложбата „Послания от вечността“ е създадена от екип на Регионален исторически музей – Пловдив през 2008 година и има за цел да запознае зрителите с историята, културно-историческото богатство и съвременния ден на Пловдив. Тя се състои от 79 фотоса и панорамни снимки разпределени в няколко раздела: Археологическо наследство, Архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив и съвременния ден на града. Снимките са дело на известните български фотографи Иво Хаджимишев, Соня Станкова и Елена Илиева и са заснети в периода 2006-2008 година. Изложбата гостува през май-юни 2008 година в Историческия музей на град Битоля, Македония и през август-септември 2008 година в Музея за история на Москва, Русия.  Изложбата може да бъде показана в различни по големина зали като обема и бъде    редуциран от минимум 45 до максимум 79 фотоса. Фотосите са поставени в рамки с размери  0.50 х 0.70 метра, а панорамните снимки всяка състояща се от няколко части са с общи размери 3.88 м. х 0.72 м., 2.64 м. х 0.73 м. и 2.22 м. х 0.70 м.


Меню | Мобилни изложби:


Администрация:

Реклама