РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Меню


ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 6 СЕПТЕМВРИ

Изложбата от художествени произведения, посветени на 6 септември включва 17 картини – портрети на Захари Стоянов, Иван Андонов, Иван Арабаджията, Петър и Недялка Шилеви, полковник Кесяков, Георги Данчов, гененерал Данаил Николаев, както и художествени произведения посветени на Съединението. Техниките, в които са изпълнени е маслена, графична и темпера, а сред авторите са – Христо Кърджилов, Тодор Шекерджиев, Михаил Карапаунов, Христо Форев, Иван Бункера, Таньо Танев, Марияна Китипова, Иван Кирков и други.


Меню | Мобилни изложби:


Администрация:

Реклама