РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Меню


ХРИСТО Г. ДАНОВ – КНИЖАРЯТ, КОГОТО НАРИЧАХА МИНИСТЪР

Изложбата е подготвена от Регионален исторически музей – Пловдив, и има за цел да припомни родолюбивата дейност на големия възрожденец и основател на модерното българско книгоиздаване. Изложбата визира началото на издателската дейност на Данов, поставена с отпечатването на календарчето „Старопланинче” през 1855 г. и първите учебници, съставени и издадени в съдружие с Йоаким Груев. Проследява разнообразната и богата учебникарска продукция на издателството на Данов в годините до Освобождението на България. Благодарение на неговата голяма разпространителска мрежа всички български училища се снабдяват с учебници по различните предмети и степени на българското образование. Представени са снимки и документи от откриването на печатницата на Данов в Пловдив през 1878 г., дейността му като организатор и участник в Първото земеделско-промишлено изложение през 1892 г. и като кмет на Пловдив от 1896 до 1899 г. Показани са семейни снимки и родословното дърво на фамилията на Данов, както и на експозицията на къщата-музей „Христо Г. Данов”. Фотодокументалната част се допълва с оригинални печатни издания и учебни помагала на издателството на Христо Данов, негови лични вещи, снимки и документи.


Меню | Мобилни изложби:


Администрация:

Реклама