РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Меню


И ВЛАКОВЕТЕ ЗАМИНАХА ПРАЗНИ…

Евреите от векове живеят в Пловдив като част от уникалния модел на етническа толерантност заедно с българи, гърци, турци, арменци и останалите народностни и религиозни малцинства. Изложбата разказва за живота на евреите в Пловдив през вековете и тяхното спасяване през 40-те години на ХХ век. Изложбата включва 21 броя табла върху твърд материал с размери 90/100 см и 1бр. 40/100см


Меню | Мобилни изложби:


Администрация:

Реклама