РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Меню


„БЪЛГАРСКОТО СЪЕДИНЕНИЕ В ИЗКУСТВОТО“

Събитията от есента на 1885 г. и техните герои намират отражение в произведенията на българското графично, живописно и декоративно изкуство, на литературното и драматургично творчество, а военните победи звучат във войнишките песни и маршове. Съединението става тема в произведенията на големите ни художници и писатели – Георги Данчов, Николай Павлович, Иван Вазов. Самите те – участници и наблюдатели на събитията, подтиквани от родолюбива вътрешна потребност, ни оставят забележителни образци от портрети, алегории и образи. Веднага след 6 септември на първите страници на водещите европейски издания отново се появяват български сюжети. Журналисти и графични кореспонденти публикуват своите репортажи, коментари, скици и рисунки за събитието. Поместват се изгледи от Пловдив – театърът на българските събития, както и лицата на авторите и актьорите на румелийската революция. Изложбата предлага 22 броя табла на твърда повърхност с размери 50/70 см и 2 бр.табла с размери 150 /100 и 160/100 см.


Меню | Мобилни изложби:


Администрация:

Реклама