РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Меню


„БЪЛГАРСКОТО ЧУДО“

Изложбата е посветена на 120-та годишнина от проведеното в Пловдив Първо българско земеделско – промишлено изложение през 1892 г. То представя за първи път пред Европа стопанските възможности на България и същевременно запознава българите с техническите новости на времето. Изложбата съдържа информация за провеждането на изложението и за историческите личности, които участват в организирането и провеждането на събитието. Изложбата включва 7 броя табла-на твърда основа 50/70см, 1бр.60/100см ,1бр.-80/80см и две големи панорами/върху пенокартон/- на Пловдив и на българския павилион с размери 750/2600 см.


Меню | Мобилни изложби:


Администрация:

Реклама