РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Меню


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

В желанието си да насърчи сътрудничеството с училищата Регионален исторически музей Пловдив предлага образователни програми, музейни уроци, работни ателиета и прожекции на исторически документални филми. В музея могат да се провеждат ученически четения, дискусии, турнири, викторини, срещи с различни интересни личности и други.

Образователните програми дават възможност музеят да разшири диапазона на взаимодействие с училището за по-успешно решаване на определени задачи : приобщаване на младите  към българската история и култура, по – детайлно изучаване на историята на родния край, развитие на визуална грамотност, творчески способности, формиране на самостоятелна оценка, личностно и емоционално отношение към историческото и културно наследство.


Меню | Oбразователни програми


Администрация:

Реклама