ОНЛАЙН УРОЦИ


Меню


Регионален исторически музей Пловдив предлага възможност за провеждане на онлайн уроци за ученици от 1 до 12 клас на основните и средни училища. Включват теми, свързани с урочното съдържание, в които може да бъдат използвани ресурсите на музея. Онлайн музейният урок се провежда чрез интернет връзка в програмата Microsoft Teams. Т. Водещият метод е лекция или беседа. По време на занятията се използват различни инструменти и учебни материали: мултимедийна презентация, филм, показващ фрагменти от експозицията на нашия музей, музейни експонати и подготвени презентации Продължителност: около 30 минути Как да поръчам урок онлайн? Учителят може да резервира урок, като изпрати приложена заявка на hm_plovdiv@mail.bg най-малко 10 дни преди планирания урок. Ако имате въпроси, моля свържете се с нас на телефон: 032629049


Меню | Oбразователни програми


Администрация: