УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС


Меню


ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  1885”

I.“АЗ ПОСЕЩАВАМ МУЗЕЙ“ ПЪРВА ЧАСТ


1 ТЕМА „КАКВО Е ТОВА МУЗЕЙ?“

2 ТЕМА „РАЖДАНЕТО НА МУЗЕЯ“

3 ТЕМА „ЕКСПОНАТ“

4 ТЕМА „КОЛЕКЦИЯ“

Практическо занимание: Уредникът развежда децата из експозицията, като разяснява понятията „музей”, „експонат”, „експозиция”, „фонд”.
„Игра на детектив” – Целта на играта е правилното ориентиране из музейните зали.

II.”КЪСЧЕТА ПАМЕТ”


1 ТЕМА „ОТ НАШИЯ ПРАТЕНИК В МИНАЛОТО“

Уредникът в музея разказва легенда за възникването на Пловдив, тепетата и река Марица. Прочита извадки от описания на града от пътешественици. Децата се запознават с имената на града, тепетата и реката.
Практическо занимание: Върху предварително подготвена карта на града децата нанасят с цветни кърфички разположението на тепетата и реката.


2. ТЕМА ПЛОВДИВСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА”


3. ТЕМА „ГРАДСКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОСТЮМ“


4. ТЕМА „ПИСМОТО И НЕГОВИТЕ СПЪТНИЦИ – МАРКА КЛЕЙМО, ПЕЧАТ“

Уредникът разказва накратко историята на пощенската кореспонденция.
Практическо занимание: Децата измислят проекти за пощенска марка.

5. ТЕМА „УРОКЪТ НА ОРЪЖИЕТО“

Заниманието преминава с показване на оригинални експонати от колекциите на музея и разясняване типовете оръжия – хладно и огнестрелно.

6. „АЗ НЕ РУША, АЗ ПОМНЯ И СЪЗДАВАМ“

7. „ПЪТЯТ НА КНИГАТА“

ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

С ЛЮБОВ И МАЙСТОРСТВО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”

Естетиката на пловдивската възрожденска къща – 2 занятия.
І-во занятие – децата се запознават с основните характеристики  на възрожденската къща – еркери, комини, алафранги, дърворезбовани тавани, фризове, долапи и т.н., обитавайки в оригиналната атмосфера като основната цел е да се привлече вниманието им върху красотата и многообразието на декоративните елементи.
ІІ-ро занятие – практическо – учениците се разделят на 3 групи: едните рисуват по избор декоративен елемент от дърворезбовани тавани, алафранги, држжки-чукчета от ковано желязо за входни порти,външен изглед на къща „Георгиади”, след което сами определят най-добрите рисунки, за да бъдат изложени на специално табло, другите се опитват да „съградят” къща „Георгиади”, подреждайки пъзела-макет на къщата като се засича бързина. Третата група решава игрословица като открива от разбъркани букви думички-термини, характерни за възрожденската къща – мангал, долап, одая, оджак, хает, кобилица, миндер и др.

ЕКСПОЗИЦИЯ „КНИГОИЗДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX В.”

„КИЛИЙНОТО И ВЗАИМНОТО УЧИЛИЩЕ”

Запознаване с учебни пособия и книги, използвани в килийните училища.
Наказания /спомените на Христо Данов за наказанията в килийното училище в Клисура/.
Работа на учениците с взаимоучителните таблици на Христо Г. Данов: четене и коментар на четивата за здравето и доброто поведение на ученика.

Заниманието се провежда във възстановената класна стая от епохата на Възраждането, в дома на книгоиздателя Христо Г. Данов.


Меню | Oбразователни програми


Администрация: