УЧЕНИЦИ ОТ 9 ДО 12 КЛАС


Меню


МУЗЕЙНИ УРОЦИ В ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  ОТ 1885”

Музейните уроци включват дискусия, прожекция на филм, попълване на работен лист или музеен фиш, игра на екскурзовод, изработване на плакат, рисуване на експонати и др.

1.„НА СРЕЩА С ГЛАВНИЯ УПРАВИТЕЛ”

2.“НА СРЕЩА СЪС ЗАХАРИЙ….“

3. ПО НАЧИН НАЙ- БЛАГОРОДЕН…“ (осъществяване на Съединението България на 6.ІХ.1885 г.)

4.История и предпоставки за създаване на Европейския съюз
Има за цел да запознае учениците в 10 и 11 клас подробно с историята и предпоставките за създаването на Европейския съюз. Главните органи на Европейския съюз и основните европейски институции.

ОБЗОРНИ ЛЕКЦИИ В ЕКСПОЗИЦИЯ СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 1885″

„Борба срещу несправедливите решения на Берлинския конгрес – 1878 г.”

„Подготовка и осъществяване на Съединението”

„Хроника на Сръбско-българската война – 1885 г.”

ТЕМАТИЧНИ ЛЕКЦИИ В ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 1885“

1.Комитетите „ЕДИНСТВО” в борбата срещу решенията на Берлинския конгрес

2.БТЦРК и подготовката на Съединението

3.Военните и съединението

4.Доброволците в Сръбско-българската война. /Организация, оръжие, личности/

5.Ценни реликви от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, съхранявани в Регионален исторически музей – Пловдив

МУЗЕЙНИ УРОЦИ В ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

„ВСИЧКИ ЗАЕДНО“
/етническото многообразие на възрожденския Пловдив -2 занятия/

1.„БЪЛГАРСКО ВЪЗРОЖДЕНСКО ИЗКУСТВО – АРХИТЕКТУРА НА ПРАВОСЛАВНИЯ ХРАМ” – 2 занятия

І-во занятие – запознаване с основните елементи и символика на православния храм – нартика, наос, апсида, олтар, иконостас, купол, владишки трон, амвон, емпория и т.н. лекцията се води в храмовете „Св.св Константин и Елена”,  „Св. Неделя” и „Св.Димитър”като постепенно учениците сами откриват и назовават елементите на храма.

ІІ-ро занятие – практическо – прави се екскурзия из прекрасните 5 образеца на възрожденски православен храм, намиращи се на територията на Старинен Пловдив като учениците се запознават с историята на тяхното построяване и украсяване – строители, дърворезбари, иконописци. Всяко дете разполага с работен лист, в който решава забавни тестови въпроси.
Изготвят се музейни уроци по предварителна заявка съвместно с учителите.

ОБЗОРНИ ЛЕКЦИИ В ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

Обзорната беседа в експозицията проследява периода на Възраждането с неговите основни четири елемента – икономическия подем, борбата за българска просвета и култура, 30-годишната борба за независима българска църква и революционните борби за освобождаване от османското владичество, като акцентът е върху Априлското въстание.

ТЕМАТИЧНИ ЛЕКЦИИ В ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

1. Етническото многообразие на Възрожденския Пловдив.

2. Пловдивските народни будители – Чалъковци, Найден Геров,  Йоаким Груев, Паисий Пловдивски.

3.Градът и голямата търговия.

4. Българската Голгота – Пловдив  юни 1876 – януари 1878.

5. Освобождението на Пловдив и Пловдивския край.


Меню | Oбразователни програми


Администрация: