СТУДЕНТИ


Меню


Съвместната работа с университетите е важна част от дейността на музея в утвърждаването му като истински културен и научен институт и е неразделна част от образователната стратегия на музея. Музеят е инструмент в това образование, а образованието е диалог. Провеждането на студентската практика в музея е най-често срещаната форма на сътрудничество между двете институции. Тя се нуждае от конкретизиране на отговорностите и дейностите и от подготвени музейни специалисти за работа със студенти.


Меню | Oбразователни програми


Администрация: