УЧИТЕЛИ


Меню


Историческият музей е  място, където се съхраняват оригинални и разнообразни експонати- вещи, снимки, документи, произведения на изкуството.

Музеят предлага на учителите:

– Да посетят музея предварително  и да уточнят с музейния специалист темата и вида на експонатите, с които желаят да работят

– Да се запознаят отблизо с музея чрез:

• Разходка из залите на музея;
• Запознаване с библиотеката и картотеката на музея;
• Контакт с оригинални предмети, за да преценят какво би било интересно за учениците;

Така учителят се научава да използва възможностите на музея. Доказано е , че „ученето” с експонати се възприема по-лесно  и с по-голям ентусиазъм, помни се по-дълго и поражда желание да се научи повече.

След посещението в музея, в класната стая  се извършва оценка на извършеното. Учителят получава от музея работни листове, помощни текстове и др. материали за допълнителна работа.


Меню | Oбразователни програми


Администрация: