ПОСЕТИТЕЛИ СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ


Меню


Музеят има установени контакти със ССУ за ДУС “Проф. Д-р. Стоян Белинов“ гр. Пловдив . Заниманията се провеждат след предварителна уговорка.


Меню | Oбразователни програми


Администрация: