Етикети

, ,

Димитър Миладинов учи в гръцкото училище в Охрид и продължава образованието си в Янинската гимназия. Работи като учител в Охрид, Струга, Кукуш, с. Магарево, Битоля. Делата му са подчинени на борбата с гръцкото духовенство за признаване на българската националност в пределите на Османската империя. Той воюва срещу гръцката асимилаторска политика, защитава идеята за равноправие на българската култура и оглавява борбата за самостоятелна българска църква. Константин Миладинов учи в Охрид, Янинската гимназия и завършва гръцка филология в Атинския университет. Известно време е студент в Историко-филол. факултет на Московския университет. Там се запознава с Л. Каравелов, Н. Бончев, Р. Жинзифов, В. Попович и др. Основават книжовното дружество „Братски труд”. Негови стихотворения се появяват в с. „Братски труд”, с. „Български книжици” и в. „Дунавски лебед”. Те са пропити със силната му тъга по родината. Константин Миладинов хвърля много усилия за подготовката на сборника „Български народни песни”, неоценимо богатство отпечатано през юни 1861 г. През 1861 година Димитър Миладинов е арестуван от османската власт под внушението на фанариотите. Константин Миладинов научава новината и отива в Цариград, за да пледира за освобождаването на брат си, но е арестуван на свой ред. Цариградските българи правят опити да освободят просветните дейци, но те се оказват безуспешни. На 19 януари 1862 година в затвора умира Константин Миладинов. Вероятната причина за кончината му е заболяване от тиф. Четири дни по-късно, на 23 януари, същата участ сполетява и брат му – Димитър Миладинов. Поклон пред живота и делото им!

Advertisements