Етикети

, , , , , , , , ,

От 29 юни до 1 юли, зала „Съединение” на Регионален исторически музей – Пловдив (РИМ – Пловдив) беше домакин на семинар по музейна педагогика за музейни специалисти и учители. Семинарът премина под надслов: Сърцевината на музейното образование.

Водещ на семинара беше Меглена Запрева – бакалавър по Изобразително изкуство и История на изкуството от Hunter College и магистър по Образование в музеите от Bank Street College of Education, която работи като музеен педагог в Ню Йорк, САЩ. Специален участник във форума беше Джулиет Кинчин – уредник по архитектура и дизайн в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк (МоМА), която изнесе лекция на тема: „Изложбени експонати и планиране на „Векът на детето: израстване чрез дизайн 1900-2000”, изложба в МоМА, Ню Йорк”.

По време на тридневния практически семинар участниците обсъдиха и изпробваха набор от прогресивни образователни методи, които използват предмети от музейни сбирки като отправна точка за дискусия и обучение. Прогресивните образователни методи имат силата да привлекат музейната публика (независимо от възрастта) в преживявания и дейности, които насърчават учение през целия живот и развитие на социалното съзнание и самосъзнание. Изследвайки различни подходи към предметите, участниците в семинара бяха въвлечени в дейности, които ще послужат като основа за бъдещата им работа с музейна публика и с учениците в училищата. Някои от обсъжданите теми бяха: учение чрез предмети, използвайки теорията за множествената интелигентност (ТМИ), приложения на ТМИ в музеен контекст, музейните предмети видени през призмата на различните фази в развитието на детето, изграждане на лични връзки с изложбени предмети и др.

Форумът беше иницииран и организиран от Тодор Т. Петев – изкуствовед и менажер на Фондация „Моят музей”, която работи в тясно сътрудничество с РИМ – Пловдив. Учредена през 2013 г., фондацията припознава за своя основна цел да подпомага музеите в развиването на образователни и социализиращи програми и по този начин да утвърди активната роля на музейната институция в социалното пространство.

Advertisements