Етикети

, , , , , , ,

Проф.д.и.н. Румен Теофилов Иванов

Проф.д.и.н. Румен Теофилов Иванов

Проф.д.и.н. Румен Теофилов Иванов ще гостува на Регионален исторически музей – Пловдив и ще изнесе две лекции в зала „Съединение” на пл. „Съединение” № 1.

Първата лекция е посветена на „Всекидневният живот в Тракия и Мизия” през римската епоха. Професорът ще говори по темата от 18 часа на 10 юли. Лекцията касае бита на пъстрото етническо население от двете страни на Балкана. Темата засяга повече приятните неща от живота, които не са били много, особено за бедните съсловия и робите. Сред акцентите са: брачни връзки и изневери (в Рим, Тракия, Византия), облекло и мода, животът в баните (терми) и тоалетните, спортни състезания, гладиаторски борби и лов на диви животни и хазартни игри. Поради спецификата на темата тя няма да е подходяща за деца под 16 години;

Втората лекция е посветена на „Пътища и пощи, пристанища и мостове в Тракия и Мизия”. Професорът ще говори по темата от 18 часа на 16 юли. Лекцията касае локалните пътища, важните провинциални друмове, между провинциалните артерии и пътищата с транс континентално значение. Сред акцентите на темата са: образуване на римската провинциална пътна мрежа, видове пътни настилки, образуване на римската държавна поща, пощенската система в провинциите, милиарни (крайпътни колони) – в Империята и по нашите земи, морска и речна флота в Долна Мизия и Тракия, военни части по водните граници, пристанища, изграждане на мостовете по долния Дунав;

Проф.д.и.н. Румен Теофилов Иванов е роден на 28 септември 1956 в София. В неговата сфера на научни интереси попадат: структурата на римската войска, укрепителната система по долния Дунав, строителна керамика с и без печати от Римската епоха, някои аспекти в областта на градоустройството (планировка, улична мрежа, водоснабдяване и канализация, типология на строителната керамика), античната картография. Професорът е член на Американската академия на науките в Ню Йорк и участник в редица археологически проучвания и изследвания на територията на България. Лекционната му дейност е свързана най-вече с лимес провинциите на Империята – етнически състав на военното и цивилното погранично население, военна организация, администрация и управление, обществено, частно и култово строителство, пътни и водни комуникации, всекидневен бит и религия.

Advertisements