Етикети

, , ,


Експонатът се предоставя на Вашето внимание, послучай 150 години от смъртта на големия стопански и обществен деец от епохата на Възраждането.

Искро Кесяков е роден в 1800 г. в Копривщица. Майка му Рада, останала от рано вдовица, се омъжва повторно за един от най-богатите и влиятелни пловдивчани – Вълко Т. Чалъков /Големи Вълко/. Искро израства в голямата възрожденска фамилия. Първоначално влиза в абаджийския еснаф в Пловдив, по-късно е бегликчия и джелепин заедно с втория си баща – Големи Вълко. По време на църковно-националната борба става виден деец на Пловдивската българска община. По-късно е избран за представител на християните , живущи в Пловдив в местния османотурски меджлис.

Мраморните фрагменти произхождат от надгробния паметник на Искро Кесяков, който не е запазен. Намирал се е в двора на Катедралния храм „Св. Богородица”. Те са експонирани в лапидариума на Експозиция „Българско възраждане”/къща Георгиади/ в Старинен Пловдив. Върху единия фрагмент е запазена надгробната епитафия: „Боже! Упокой съправедний ми раба твоего Искра Искрова Кесякова. Роден в 1800 л., февруария 20. Почившаго в 1864 л., августа 30 ”. Върху другия фрагмент освен рождената и смъртна дата на Искро Кесяков е изписано и името на майка му Рада, починала през 1844 г., чийто тленни останки се покоили в същия гроб.

Advertisements