Национален форум „БРОД за България”
Пловдив – Европейска столица на културата 2019
Регионален исторически музей – Пловдив
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

най-сърдечно Ви канят на предпремиерата на

НЕЖНА СИЛА
Филм за Ваня Велкова

и дискусия с участието на д-р Ваня Велкова

15 август | вторник | 18:00 часа

зала „Източна Румелия” на Регионален исторически музей – Пловдив
пл. Съединение 1

POKANA_PREDPREMIERA_FILM

Реклами