3 МАРТ

3 март е националният празник на България!

На 3 март 2023 година Регионален исторически музей – Пловдив ще работи с експозиция „Българско Възраждане“ на ул. „Цанко Лавренов” 1, която включва културни ценности, свързани с Руско-турската освободителна война (1877-1878), както и с експозиция „Съединение на България от 1885 година“ на пл. Съединение 1. Експозициите ще приемат посетители между 9:00 и 17:00 часа със свободен вход.

Жертвите на Априлското въстание от 1876 година, пролели кръвта си под лозунга „Свобода или смърт”, заставят Великите сили, по време на Цариградската посланическа конференция, да вземат решение за възстановяване на българската държава. Това дава основание на Русия да обяви война на Османската империя, за да изпълни тяхното общо решение от зимата на 1876 г. На 3 март през 1878 година е подписан Санстефанският мирен договор за прекратяването на Руско-турската война от 1877 – 1878 г., който ознаменува Освобождението на България от Османско иго и възстановяването на българската държава.


Национален фонд култура подпомага дейността на Регионален исторически музей – Пловдив.


Администрация: