РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


ЗА НАС


Регионален исторически музей – Пловдив е създаден през 1951 г. като научна и културна организация за издирване, изучаване, опазване и представяне на културните ценности за миналото на Пловдив и Пловдивския край за периода от XV – XX век. В неговия фонд се съхраняват над 60 000 експоната, сред които са уникални колекции от хладно и огнестрелно оръжие, ордени и медали, военно снаряжение, лични вещи, печатни издания, облекло и предмети от градския бит, снимки и документи. Регионален исторически музей – Пловдив разполага с четири експозиции – „Българско възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век”, „Съединение на България от 1885 г.” и Музеен център за съвременна история.

Експозиция „Съединение на България от 1885 г.” е разположена в сградата на Областното събрание /парламент/ на Източна Румелия на пл. „Съединение“ № 1. Музейната експозиция е открита през 1985 г. по повод честване 100 годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – събитие превърнало се в национален символ на новата ни история. Експозицията обхваща периода от подписването на Берлинския договор през 1878 година, който разпокъсва земите, населени с българи на пет части, до Сръбско-българската война от 1885 г. Основните акценти са върху изграждането и развитието на Източна Румелия като втора българска държава, подготовката и осъществяването на Съединението с Княжество България на 6 септември 1885 година.

Адрес: Площад „Съединение“ № 1, 4000 Пловдив. Телефон: 032/629409. Факс: 032/269955

Експозиция „Българско възраждане” се намира в Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив” в къщата на Димитър Георгиади. Експозиция „Българско възраждане” проследява историята на град Пловдив от 15 до 19 век.Богатият веществен, документален и снимков материал дава възможност на посетителите да се потопят в атмосферата на далечното минало на града – време на чуждо владичество, но и време на отстояване на националната идентичност на българите. В залите на първия етаж са представени етническото многообразие и стопанското развитие на Пловдив от османската епоха. На втория и третия етаж са развити темите за борбата на българите за новобългарска просвета, самостоятелна църква и национална независимост.

Адрес: Улица „Цанко Лавренов“ № 1, 4000 Пловдив. Телефон: 032/623378 и 032/633379

Експозицията „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век” e открита през 1975 г. в дома на основателя на модерното българско книгоиздаване Христо Груев Данов. В шест зали са показани уникални образци на печатната възрожденска книга. Проследени са етапите в развитието на учебното дело на базата на издателската дейност на Христо Г. Данов и Драган Манчов – основни снабдители на българските училища с учебници и учебни пособия, както и дейността на други изтъкнати книжовници и просветни дейци като х. Найден Йованович, Йоаким Груев и др. Отразена е ролята на град Пловдив като център на българската просвета и култура през втората половина на XIX и началота на XX век.

Адрес: Улица „Митрополит Паисий“ № 2, 4000 Пловдив. Телефон: 032/629405. Факс: 032/269955

Музеен център за съвременна история разполага с просторна, модерно оборудвана зала, която дава възможност за представяне на художествени и фотографски изложби, презентации, семинари и други публични прояви. Постоянната експозиция „Душата на японската кукла” представя историята на японските кукли. В пет витрини са показани някои от най-разпространените, всяка създадена от историята на стара легенда.Настоящата експозиция е реализирана през 2010 г. по художествен проект на Константин Камбарев със финансовото съдействие на Японското посолство в България.

Адрес: ул. Ангел Букорещлиев № 14, 4000 Пловдив. Телефон: 032/628886, 032/634512. Факс: 032/269955


Администрация: